Nyomtatás

 

 

2016

A katonai büntetőperrendtartás születésétől a katonai ügyészi szervezet megszűnéséig
In: Polt Péter – Belovics Ervin – Gellér Balázs – Ambrus István (szerk.): Ünnepi kötet Györgyi Kálmán 75. születésnapja alkalmából
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016, 161–181. o.

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság biennális konferenciái
In: Barabás A. Tünde – Belovics Ervin (szerk.): Sapiens in Sapientia. Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából
OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2016, 77–101. o.

A büntetőeljárás reformjának egyik dilemmája: a vádalku kérdése
In: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor (szerk.): „A munkát nem lehet eltitkolni.” Tiszteletkötet Tremmel Flórián professzor emeritus 75. születésnapjára
PTE ÁJK, Pécs, 2016, 61–68. o. 


2015

Kell-e nekünk vádalku?
In: Vókó György (szerk.): Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére
HVG-ORAC, Budapest, 2015, 138–154. o.

Katonai Jog és Igazságszolgáltatás – egy rangos szakmai folyóirat bibliográfiája
Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2015/1. szám, 185–207. o.
http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2015/08/Katonai-szemle-2015-1-munkaa-v%C3%A9gl.pdf


2013

A katonai büntető perrendtartás születésétől a katonai ügyészi szervezet megszűnéséig
Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2013/1. szám, 137–167. o.
http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2014/02/Katonai-szemle-2013-1-k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9telre-.pdf


2009

Az ügyészi hivatás jövőképe
In: Sükösd Ferenc (szerk.): Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére
PTE ÁJK, Pécs, 2009

Gondolatok az ügyészség alkotmányos helyzetéről és feladatairól
In: XXVIII. Jogász Vándorgyűlés. Magyar Jogászegylet, Budapest, 2009


2008

Az ügyészség az igazságszolgáltatási reformban
In: Csefkó Ferenc (szerk.): Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. PTE ÁJK, Pécs, 2008


2006

The International Experience of the Organisational and Procedural Solutions of Military Justice
In: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Mészáros Bence (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára
PTE ÁJK, Pécs, 2006


2004

Macaristan askerî yargi sisteminde askerî hâkim ve savcilarin yasal statüleri konulu sunum
In: Askerî yargitay’in 90’inci kuruluş yildönümü sempozyumu (6-7 Nisan 2004), Ankara, Genelkurmay basim evi 2004

Participants of the Hungarian military administration of justice, legal status of the military judges, and military prosecutors
In: Humanitas et Militaris Nº 1 – novembero/2004 Revista da Associaçāo Internacional das Justiças Militares – AIJM, Florianópolis – SC – Brasil, 2004


2003

Kérdések és megoldások a katonai büntetőeljárásban
In: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára
PTE ÁJK, Pécs, 2003


2000

A katonák ellen folytatott büntetőeljárások és a katonai ügyészi tevékenység
Új Honvédségi Szemle, Különszám (a Magyar Honvédség központi folyóirata), Budapest, 2000


1999

A bűncselekmények sértetteinek eljárásjogi pozíciója és jogaik védelme a magyar katonai büntetőeljárásban
In: 4. Nemzetközi Katonai Büntetőjogi Konferencia. A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság belső kiadványa, Budapest, 1999


1998

A katonai igazságszolgáltatás szervezeti és eljárásjogi megoldásaival kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 35. OKKrI, Budapest, 1998

A bűnözés és a deviáns viselkedési formák a Magyar Honvédségben
In: Kriminológiai Közlemények 56. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1998


1985

A sorkatonák bűnözése megelőzésének társadalmi és politikai eszközei
In: MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszertani Központ, Budapest, 1985


1981

A sorkatonák büntetőjogi felelősségre vonásának további differenciálási lehetőségei
In: Katonai Jog- és Igazságszolgáltatás 1981. A Katonai Igazságügyi Szervek belső kiadványa, XII. évf. 1. szám