2016

Az ustawka és büntetőjogi megítélése
In: Vókó György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 168–180. o.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés intézménye a hazai jogrendszerben
In: Barabás A. Tünde – Belovics Ervin (eds.): Sapiens in Sapientia. Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából
OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2016, 377–388. o.


2015

Több ember sérelmére elkövetett emberölések kutatása [Study on homicide on more than one person]
In: Vókó György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI, Budapest, 2015, 41–58. o.

Az éjszakai szórakozás biztonsági kérdései [The nightlife safety issues]
In: Hack Péter–Király Eszter–Korinek László–Patyi András (eds.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 407–422. o.

Több ember sérelmére elkövetett emberölések terheltjeinek jellemzői [The features of the offenders homicide on more than one person]
In: Vókó György (ed.): Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére. HVG-ORAC, Budapest, 2015, 229–309. o.

A stadionok biztonsága [The safety of the stadiums]
In: Vókó György (ed.): Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára. OKRI, Budapest, 2015, 377–390. o.


2014

Sporthuliganizmus és sportrendészet [Sporthooliganism and sport policing]
In: Szabó Miklós (ed.): Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 15/2. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2014, 79–94. o.

A sportrendészet aktuális kérdései [Current issues in sport policing]
In: Vókó Gy. (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 51. OKRI, Budapest, 2014, 205–220. o. 

A sporthuliganizmus elleni fellépés tapasztalatai és lehetőségei
 [Experiences and possibilities of action against sport hooliganism]
In: Bárd P. – Hack P. – Holé K. (eds.): Pusztai László emlékére. OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, 285–296. o. 

 

2012

Vizsgálat a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetéről [The situation of violent crime in the clubs of the capital]
In: Vókó György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 49. OKRI, Budapest, 2012, 118–138. o.

Zárófejezet [Final chapter]
In: Faragó Ottó: Magyar sorozatgyilkosok (1900–2012) [Hungarian serial killers 1900-2012]. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2012, 333–336. o.

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakról – egy empirikus kutatás tükrében [Violence against persons fulfilling public duties - in the light of an empirical research] 
In: Collegium Doctorum. Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, DVD


2011

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak vizsgálata [Analysis of violence against persons fulfilling public duties]
In: Virág György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI, Budapest, 2011, 144–167. o.

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálatának főbb megállapításai [The main findings of the analysing the crimes against rights of intellectual properties]
Védjegyvilág, 2011/1. sz., 28-36. o.

A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények kutatása [Analysing the crimes against rights of intellectual properties]
(co-authors: Kármán Gabriella–Szabó Imre–Windt Szandra)
In: Virág György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI, Budapest, 2011, 29–48 o.

Az Országos Kriminológiai Intézet empirikus elemzése a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményekről [Analysing the crimes against rights of intellectual properties]
(co-authors: Kármán Gabriella–Mészáros Ádám-Szabó Imre–Windt Szandra)

2010

An Analysis of Prisoners Serving Life Sentences
(co-authors: Antal Szilvia – Solt Ágnes)
OKRI Review 2010/1., OKRI, Budapest, 1–3. o.

Agresszió és bűnözés [Agression and crime]
In: Hárdi István (ed.): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010, 363–400. o.

Futballhuliganizmus és bűnüldözés [Football hooliganism and law enforcement]
Ügyészek Lapja, 2009/6., 89–92. o.


2009

A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai [The criminal and  criminological aspect of delinquency of rowdyism character]
PhD értekezés. Miskolc, 2009

Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata [Empirical research on convicts sentenced to life imprisonment]
(co-authors: Antal Szilvia, Solt Ágnes)
In: Virág György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 54–94. o.


2008

A köznyugalom elleni bűncselekmények vizsgálata [Analysis of crimes against public peace]
Kézirat. Budapest, 2008

Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS-adatok alapján. Bűncselekmények és elkövetőik (1995–2005) [1995–2005] [Trends of violent crime based on ERÜBS data. Crimes and offenders 1995-2005]
In: Virág györgy (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008, 13–42. o.

2007

A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása [Empirical research on Hungarian football hooliganism]
In: Virág György (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 44. OKRI, Budapest, 2007, 154–189. o.


2006

Néhány fontosabb javaslat a lakásmaffiák elleni küzdelemben [Some major proposals int he fight against housing mafia]
(társszerző: Póczik Szilveszter)
In: Póczik Szilveszter–Dunavölgyi Szilveszter (eds.): Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen. BMK Füzetek 16. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Budapest, 2006, 87–90. o.

Ténykutatás a lakásmaffia-bűncselekmények körében [Empirical research within the housing mafia crimes]
In: Póczik Szilveszter–Dunavölgyi Szilveszter (eds.): Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen. BMK Füzetek 16. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Budapest, 2006, 67-86. o.

Lakásmaffia: egy ténykutatás tapasztalatai [Housing mafia: the experiences of an empirical research]
In: Jacsó Judit (ed.): Bizalom-Társadalom-Bűnözés. Kriminológiai Közlemények különkiadás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006, 203–208. o.

A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban [The charasteristics and the present situation of football hooliganism]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 43. OKRI, Budapest, 2006, 117–135. o.


2005

A kirendelt védő intézményéről. Gondolatok a Magyar Kriminológiai Társaság 2005. május 6-ai üléséről [About the public defender]
Ügyészek Lapja, 2005/4., 59–62. o.

Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői [The territorial characteristics of the victims of violent crimes]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 42. OKRI, Budapest, 2005, 112–138. o.


2004

Violent Crime
In: Ferenc Irk (Ed.): Victims and Opinions II. National Institute of Criminology (OKRI), Budapest, 2004, 60–74.pp.

Az erőszakos bűnözés [Violent Crime]
In: Irk Ferenc (ed.): Áldozatok és vélemények II. OKRI, Budapest, 2004, 57–70. o.

A lakásmaffia-bűncselekmények empirikus vizsgálata [National empirical study of the crimes of housing mafia]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 41. OKRI, Budapest, 2004, 164–193. o.

Korunk bűncselekménye: az önbíráskodás [Crime of our age: Taking the law into one’s own hands]
In: A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában. Kriminológiai Közlemények különkiadása. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 324–328. o.


2003

A lakásmaffiáról [About the hosusing mafia]
(co-author: Póczik Szilveszter)
Ügyészek Lapja, 2003/6., 51–56. o.

Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről [Taking the law into one’s own hands: some criminological issues]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 40. OKRI, Budapest, 2003, 40–71. o.

A köznyugalomra veszélyes magatartások új bűncselekményi és szabálysértési szabályozásának vizsgálata
Kézirat. Budapest, 2003

A cserbenhagyásról és a segítségnyújtás elmulasztásáról [About failure to offer aid or assistance and hit and run]
Taxisok Világa, 2003/5., 17. o.


2002

Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről [On taking the law into one’s own hands int he criminal law]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 39. OKRI, Budapest, 2002, 313–335. o.

Garázdaság az erőszakos bűnözés fókuszában [Rowdyism in the focus of the violent crime]
In: Doktoranduszok fóruma. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Miskolc, 2001, 195–203. o.

Dr. Domokos Andrea: Az erőszakos bűnözés [The violent crime – review]
(Recenzió) Magyar Jog, 2002/2., 126–127. o.


2001

Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után [Violent crime after the changing of the political system]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 38. OKRI, Budapest, 2001, 294–313. o.

Esettanulmányok jogerős ítélettel zárult vesztegetési ügyekről [Case studies ended with a final judgment corruption cases]
(co-authors: Finszter Géza, Tilki Katalin)
Gallup Monitor, 30 o.

A Magyar Nagylexikon kriminológiai témájú címszavai [Criminological themed headings of the Hungarian Grand Encyclopidia]
Akadémiai Kiadó, 1-4. kötet, 5-18. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó Rt., Budapest, 2001


2000

A fővárosban elkövetett garázdaságok kriminológiai vizsgálata [A criminological study of affray causes committed int he capital]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai Tanulmányok 37. OKRI, , Budapest, 2000, 223–238. o.


1988–1999

A fővárosban elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata [Criminological analysis of robberies committed in Budapest]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 36. OKKrI, Budapest, 1999, 55–81. o.

A gépjárműlopások helyzete Magyarországon [The situation of vehicle-thefts in Hungary]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 34. OKKrI, Budapest, 1997, 96–111. o.

Gépjárműbűnözés Magyarországon és az autótulajdonosok reakciói [Motor vehicle crime in Hungary and the reactions of car owners]
A IV. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia előadásai. Pro-Sec Kft., Budapest, 1996, 173–178.o.

Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: Kriminalisztika
(Recenzió) Belügyi Szemle, 1997/9., 122–123. o.

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet történetéről és tevékenységéről [The history and activities of the National Institute of Criminology and Criminlistics]
In: Emlékképek az ügyészség történetéből. Legfőbb Ügyészség, Budapest, 1997, 279–288. o.

Közvéleménykutatás a gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekményekről [A public opinion poll about the crimes against property in connection with motor vehicles]
In: Irk Ferenc (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 33. OKKrI, Budapest, 1996, 66–85. o.

Bűnmegelőzési felvilágosítás [Crime prevention information]
Család – Gyermek – Ifjúság, 1996/3., 18–19. o.

Szorongó autótulajdonosok [Anxious car owners]
Biztonság, 1996/3., 45–47. o.

A vagyon elleni bűnözés morfológiája [Morphology of crime against property]
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1995. Ikva Kiadó, Budapest, 1995, 141–155. o.

A szkinhed támadások büntetőjogi megítéléséről [The skinhead attacks and it’s criminal judgment]
In: Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Kriminológiai Közlemények különkiadás. Budapest–Szolnok, 1995, 111–115. o.

Ismertetés az OKKrI két tudományos kiadványáról: II. Német-magyar büntetőjogi és kriminológiai kollokvium; Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994 [Description of two scientific publications of the OKKrI]
Ügyészek Lapja, 1995/2., 64–67. o.

„Folytassa Vándorgyűlés!” ["Rover conference, go on!"]
Ügyészek Lapja, 1994/6., 61–67. o.

Adalékok a vagyon elleni bűncselekmények magyar jogtörténetéhez [Contributions to the legal history of the crimes against property in Hungary]
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994. Ikva Kiadó, Budapest, 1994, 123–143. o.

Ismertetés a Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. c. tanulmánykötetről [Description of Criminology and Criminalistics Yearbook 1993]
Ügyészek Lapja, 1994/1., 60–62. o.

A szkinhedek és büntetőjogi megítélésük [The skinheads and their criminal judgment]
Esély, 1994/1., 53–63. o.

A garázdaság bűncselekményének reprezentatív vizsgálata [A representative research of the offence „hooliganism”]
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. Ikva Kiadó, Budapest, 1993, 271–293. o.

Garázda bűnelkövetők felelősségre vonása [The sentencing of rowdy criminals]
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1992. Ikva Kiadó, Budapest, 1992, 69–91. o.

Büntető ítélkezési gyakorlat az 1980-as években Magyarországon [Criminal judgment practice in the 1980s in Hungary]
Ügyészségi Értesítő, 1991, 14–20. o.

A garázdaság jogi szabályozásának fejlődése [The developement of the legal regulation of rowdysm]
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. BM Kiadó, Budapest, 1991, 249–276. o.

A garázdaság szabályozásának ellentmondásai [The contradictions of the legal regulation of rowdysm]
Ügyészségi Értesítő, 1990/2., 26–31. o.

A garázdaság néhány kriminológiai kérdése [Some criminological questions of rowdysm]
(co-authors: Bakóczi Antal, Sziki Lajos)
In: Pusztai László (ed.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 26. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 245–291. o.

Önbíráskodás – erőszak vagy fenyegetés nélkül? [Private justice – without violence or thrreat?]
Ügyészségi Értesítő, 1988/2., 24–28. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshops at National Institute of Criminology
2021

 ______

CRITCOR Workshop 2 – 21–22 June 2021 (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

More information »

 

 

 

 

Upcoming workshops
♦ Previous workshops

  • *05 12 2021., 14:11:46.