2018 

Position of Victim in Hungary with Special Regard to the Efficiency of Criminal Proceeding (coo-author: Krisztina Farkas)
In: Jozef Andraško – Juraj Hamuľák – Michaela Kahounová (eds.): Constitutional, Statutory and Criminological Attributes for Crime Victims. Bratislava Legal Forum 2018. Collection of Papers from the International Academic Conference 22nd – 23rd of February 2018. = Ústavnoprávne, stavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislavské právnické fórum 2018. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22. - 23. februára 2018. Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 2018, pp. 86–97.
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_1.pdf


A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai az új büntetőeljárási törvényben
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 103–119. o.
https://www.okri.hu/images/stories/KT/KT55_2018/kt55_sec.pdf


2017

A tisztességes eljárás negatív tükre Kafka fegyencgyarmatán
In: Fekete B. – H. Szilágyi I. – Kiss A. – Ződi Zs. (szerk.): Justitia körülnéz. Szt. István Társulat, Budapest, 2017, 85–95. o.

A magánindítvány kettős természete
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 54. OKRI, Budapest, 2017, 116–132. o. http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT_54_2017/kt54_honlap2.pdf

Búcsú egy jogintézménytől (A tárgyalásról lemondás múltja, jelene és jövője hazánkban és Európa néhány államában)
Ügyészek Lapja, 2017/2., 71–87. o.

Könyvismertetés (Tóth Mihály: A büntetőjog pillérei és korlátai)
Ügyészek Lapja, 2017/3–4., 141–143. o.

Könyvismertetés a „Bonis bona discere. Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából” c. könyvről
Ügyészségi Szemle, 2017/2., 120–124. o.
http://www.ugyeszsegiszemle.hu/hu/201702/letoltes

Beszámoló a VI. Jog és Irodalom szimpóziumról
Ügyészségi Szemle, 2017/3., 62–70. o.
http://www.ugyeszsegiszemle.hu/hu/201703/letoltes

Gondolatok a büntetőeljárási törvényről
Ügyészségi Szemle, 2017/4., 56–66. o. 8.

Könyvismertető (Belovics Ervin: Büntetőjog I. – Általános Rész)
Ügyészségi Szemle, 2017/4., 76–80. o.

A sértett szerepének változása az új büntetőeljárási törvényben
Magyar Rendészet, 2017/5.

 

2016

A büntetőeljárás hatékonysága (co-author: Mészáros Ádám)
In: Barabás A. Tünde – Belovics Ervin (szerk.): Sapiens in Sapientia. Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából
OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2016, 115–127. o.

A hazai büntetőeljárás hatékonyságáról
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 81–97. o.

2015

Az ügyész szerepe a társadalom kontrollmechanizmusaiban
In: Hack Péter – Király Eszter – Korinek László – Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 177–187. o.

A fegyencgyarmaton című Kafka-novella jogi olvasata
In: Vókó György (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára. OKRI, Budapest, 2015, 183–197. o.

Szakmai beszámoló az I. Wolters Kluwer Jogi Konferenciáról
Ügyvédvilág, 2015/5., 8–10. o.

Fogyasztóvédelem, avagy a jogállamból kihullott ember
Ügyvédvilág, 2015/5., 10–12. o.

Sikerek és kihívások. Az Ügyészi Egyesületek Első Világtalálkozója (interjú)
Ügyvédvilág, 2015/12., 16–19. o.


2014

Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben (társszerző: Tilki Katalin)
In: Szabó M. (szerk.): Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai 15/2. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2014, 7–25. o.

Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben (társszerzők: Széplaki Nagy Gábor, Tarnai Dóra, Tilki Katalin)
Ügyészek Lapja, 2014/5., 25–36. o.

Konferencia az új Btk. vitás kérdései ürügyén (társszerző: Pápai-Tarr Ágnes)
Ügyészek Lapja, 2014/3–4., 119–127. o.

V. Jog és Irodalom Szimpózium
Ügyészek Lapja, 2014/3–4., 153–159. o.

Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban (könyvrecenzió)
Ügyészek Lapja, 2014/2., 85–89. o.

Szakmai konferencia az uniós csatlakozás 10. évfordulóján, avagy az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és gyakorlati kérdései polgári, közigazgatási és büntető ügyszakban
Ügyészek Lapja, 2014/2., 57–61. o.

A szépirodalom szerepe a jogi oktatásban
Glossa Iuridica, 2014/2., 127–143. o.

A számítástechnikai bűnözésről akkor és most (társszerző: Parti Katalin)
In: Bárd Petra – Hack Péter – Holé Katalin (szerk.): Pusztai László emlékére. OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, 297–311. o. Elektronikus másodközlés:

III. Mesék az iskoláról. A „jog és Irodalom” felhasználása az általános iskolai oktatásban
In: Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből. Szent István Társulat, Budapest, 2013, 223–231. o.

A jogászképzésről
In: Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi (szerk.): Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen, 2014, 242–253. o.

Az európai integrációnak morális alapjai vannak (interjú Dr. Paczolay Péterrel)
Ügyvédvilág, 2014/7–8., 12–14. o.

A hazai ügyészi szervezet európai értékei (interjú Dr. Polt Péterrel)
Ügyvédvilág, 2014/7–8., 12–14. o.

Csendes forradalom a vállalatfelvásárlások világában
Ügyvédvilág, 2014/2., 23–28. o.

Az M&A területén könnyítéseket hoz az új Ptk.
Ügyvédvilág, 2014. január

2013

Sajtóreggeli. A Bánki és Társai TaylorWessing nemzetközi ügyvédi iroda munkatársainak tapasztalatai az új Munka Törvénykönyve alkalmazásának féléves gyakorlatáról
Ügyvédvilág, 2013/1, 20–21. o.

Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért
Ügyvédvilág, 2013/1, 22–23. o.

Ügyvédek a kifutón
Ügyvédvilág, 2013/2, 18–19. o.

„Az új Ptk. elfogadását én mindenképpen sikertörténetnek nevezem.”  Dr. Vékás Lajossal az új Ptk.-ról beszélgettünk
Ügyvédvilág, 2013/3, 20–23. o.

A Nagy Utazás, avagy élményterápia Srí Lankán. A Chance Programról Vaskuti Pál pszichológussal beszélgetünk
Ügyvédvilág, 2013/5, 31–32. o.

Disputa Gyulán az új Ptk.-ról
Ügyvédvilág, 2013/6, 4–6. o.

Hogy kerül a csizma az asztalra? A Gt. a Ptk.-ban
Ügyvédvilág, 2013/7–8, 10–12. o.

Már nem bűncselekmény az alkalmi torrentezés?
Ügyvédvilág, 2013/9, 6–7. o.

Önbíráskodás vagy önvédelem? A jogos védelem hazai szabályozásáról beszélgetünk dr. Mészáros Ádám büntetőjogásszal a Zimmerman-ügy kapcsán
Ügyvédvilág, 2013/9, 10–12. o.

Ügyvédek a rajtkövön
Ügyvédvilág, 2013/9, 23–24. o.

Súlyosabb vagy enyhébb? Időbeli hatály az új Btk.-ban
Ügyvédvilág, 2013/11, 9–11. o.

Fókuszban az új Ptk. – 34. Jogász Vándorgyűlés, Pécs 2013
Ügyvédvilág, 2013/11, 12–13. o.

Háttérszabályozásra várva. Gondolatok a bizalmi vagyonkezelésről, a Magyar Jogász Egylet pécsi vándorgyűlése kapcsán, I. rész
Ügyvédvilág, 2013/11, 14–15. o.

A trust jellemzői és lehetőségei. Gondolatok a bizalmi vagyonkezelésről, a Magyar Jogász Egylet pécsi vándorgyűlése kapcsán, II. rész
Ügyvédvilág, 2013/12, 4–5. o.

A szakmai hivatásrendek nem hivatalos találkozója. Magyar Ügyvédek Napja, 2013
Ügyvédvilág, 2013/12, 7–8. o.


2011

Hamis és meghamisított festmények azonosítása (társszerző: Kármán G.)
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI, Budapest, 2011, 196–212. o.

Az ingatlancsalásokról (társszerző: Mészáros Á.)
Ingatlanjog, 2011. április, 25–32. o.


2010

Recenzió: Iskolai veszélyek
In: Közoktatás A-tól Z-ig. 2010/2011. tanév. II. évfolyam 1. szám, 2010. október, 71-76. o.

A Stockholmi Program I. rész (társszerző: Dobrocsi Szilvia)
Ügyészek Lapja, 2010/5., 55–66. o.

Kerekasztal-beszélgetés az ügyészség és a rendőrség együttműködéséről, valamint az ügyész és a nyomozó kapcsolatáról (társszerző: Szabó Imre)
Ügyészek Lapja, 2010/6., 111–116. o.

Megtorlás és elrettentés, vagy megelőzés és jóvátétel? (társszerzők: Bolyky Orsolya és Sárik Eszter)
Ügyészek Lapja, 2010/6., 147–151. o.

Bűnbe esett festmények
Ügyészek Lapja, 2010/6., 195–200. o.

Kiss Anna – Kiss Henriett – Tóth J. Zoltán (szerk.): Csíny vagy bűn?
Complex Kiadó, Budapest, 2010
Előszó
„Repül a nehéz kő (…)” – A jogos védelemről (társszerző: Galambos Ádám)
A bűnbe esett lány, avagy a nemi bűncselekményekről és a partidrogokról (társszerzők: Győri Orsolya és Kiss Henriett)

A sértett jogi képviseletének elméleti kérdései
In: Vig Dávid (szerk.): Kriminológiai Közlemények 68. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2010, 261–269. o.

Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából
Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához
Complex Kiadó, Budapest, 2010
Előszó, 7-10. o.
Kosztolányi Dezső: Édes Anna, 21-61. o.
Stendhal: Vörös és fekete (társszerzők: Czenczer Orsolya és Mészáros Ádám), 61–74. o.
Shakespeare: Othello (társszerzők: Mészáros Ádám és Szabó Imre), 153–164. o.

Drámai csatározás vagy hatósági eljárás?
Ügyvédvilág, 2010/6., 15-17. o.

Family Business a mindennapokban – Összetett problémák, összetett megoldások
Ügyvédvilág, 2010/3., 10-11. o.

A megújuló energiaforrások
Ügyvédvilág, 2010/3., 12-14. o.

A Stockholmi Program
Ügyvédvilág, 2010/3., 18-20. o.

Az Áldozatok Napja
Ügyvédvilág, 2010/3., 20-22. o.

Jog és retorika
Ügyvédvilág, 2010/2., 10-12. o.

Hol van Farkas? Európai elfogatóparancs és titkos információgyűjtés
Ügyvédvilág, 2010/2., 12-15. o.

Bevezetés a Family Business-be
Ügyvédvilág, 2010/2., 21-23. o.

Különös emberek. Az Asperger-szindróma
Ügyvédvilág, 2010/2., 18-21. o.

A tárgyalóterem napos oldala
Ügyészek Lapja, 2010/1., 77-85. o.


2009

Új szemlélet a büntetőeljárásban
In: Borbíró Andrea – Kiss Anna – Velez Edit – Garami Lajos (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve – II. (II. rész, 8. fejezet, 8.1. alfejezet) 57–72. o.

Eurojustból Európai Ügyész?
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 115–131. o. 

Volt egyszer egy konferencia, avagy hol van az ügyvédi reklám határa?
Ügyvédvilág, 2009/1. szám, 4-7. o.

Új Btk.? Beszélgetés dr. Finszter Gézával és dr. Mészáros Ádámmal
Ügyvédvilág, 2009/1. szám, 7-9. o.

Idegenrendészet vagy büntetőeljárás? 2. rész
Ügyvédvilág, 2009/1. szám, 17-20. o.

Bűnbe esett irodalmi hősök
Ügyvédvilág, 2009/1. szám, 35-37. o.


2008

Bűnbe esett irodalmi hősök
Publicitas Art-Média Kft., 2008

Recenzió Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában c. könyvéhez
Rendészeti Szemle
, 2008/2., 120–126. o.

A környezetvédelemről
Ügyészek Lapja, 2008/2., 31–37. o.

Recenzió Mészáros Ádám könyvéről
Ügyészek Lapja, 2008/5. 105–107. o.

Mi fán terem a pótmagánvád?
Ügyvédvilág, 2008/12. 9–11. o.

Idegenrendészet vagy büntetőeljárás?
Ügyvédvilág, 2008/12. 15–16. o.

Az óvadék elméleti és gyakorlati kérdései (társszerző: Fülöp Ágnes)
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008, 239–258. o.

A hazai büntetőeljárás az uniós elvárások tükrében
Ügyvédvilág, 2008/július, 12–15. o.

Válás magyar módra
Ügyvédvilág, 2008/1., 14–16. o.

Együtt vagy egyedül? A szakmai együttműködés jelentőségéről
Ügyvédvilág, 2008/2., 30. o.

Változások és közlekedésbiztonság
Ügyvédvilág, 2008/3., 18–21. o.

A gyűlöletbeszédről "gyűlölet" nélkül
Ügyvédvilág, 2008/6., 10–12. o.


2007

A sértett eljárásjogi helyzete néhány európai államban
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 44. OKRI, Budapest, 2007., 225-247. o.


2006

A resztoratív igazságszolgáltatás esélyei a XXI. század hajnalán
PhD értekezés, V. fejezet. Kézirat, 2006

A sértett fogalma a büntetőeljárásban
In: Fenyvesi Csaba - Herke Csongor - Mészáros Bence (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, 2006

A közvetítői eljárásról
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 43. OKRI, Budapest, 2006, 241–264. o.


2005

Az adhéziós eljárás szerepe a büntetőeljárásban
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 42. OKRI, Budapest, 2005, 367–380. o.

Elvárások az EU-ban – Gondolatok a mediációról
Ügyészek Lapja, 2005/1. sz.

Mediáció a büntetőeljárásban. Gondolatok Barabás. A. Tünde Börtön helyett egyezség? című könyvéről
Magyar Jog, 2005/4.


2004

A sértett szerepe a büntetőeljárásban
In: Marosi Krisztina – Sárik Eszter (szerk.): Kriminológiai Közlemények 61. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2004

Additional Private Prosecution
In: Katalin Gönczöl – Miklós Lévay (eds.): New Tendencies in Crime and Criminal Policy in Central and Eastern Europe. Special Edition of the Proceedings of Criminology. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004

2003

Erősödött-e a sértett eljárásjogi helyzete? (Kérdések a múltból, válaszok a jelenben)
In: Farkas Ákos (szerk.): Emlékkönyv Kratochwill Ferenc (1933–1993) tiszteletére. Bűnügyi Tudományi Közlemények 5. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003


2002

A sértett eljárásjogi helyzetének erősítése, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 39. OKRI, Budapest, 2002


1990–1999

A sértett megváltozott szerepe (társszerző: Barabás A. Tünde)
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 36. OKRI, Budapest, 1999

Corpus Juris (A büntetőeljárás egységes szabályai az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetén)
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 35. OKRI, Budapest, 1998, 297–316. o.

A sértett szerepe a büntetőeljárásban
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 34. OKRI, Budapest, 1997

A tárgyalás mellőzésének elméleti és gyakorlati kérdései
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 33. OKRI, Budapest, 1996, 158–177. o.

Profilalkotás mint új kriminalisztikai módszer?
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32. OKRI, Budapest, 1995, 217–233. o.

Gondolatok az előzetes eljárás szerepéről és jövőjéről
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 31. OKRI, Budapest, 1994

Elképzelések az ügyészség helyéről és szerepéről
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30. OKRI, Budapest, 1993

A védő szerepe a büntetőeljárásban
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. OKRI, Budapest, 1991

Megismerés a büntetőeljárásban
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 27. OKRI, Budapest, 1990

 

 

 

 
Workshops at National Institute of Criminology
2021

 ______

CRITCOR Workshop 2 – 21–22 June 2021 (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

More information »

 

 

 

 

Upcoming workshops
♦ Previous workshops

  • *05 12 2021., 14:11:46.