rendezveny

Current events

 

cover

Book review

 

CRITCOR

CRITCOR

 

 

 

 

Date of birth: 7 July 1939
Diploma: 1962, ELTE, Faculty of Law and Political Sciences


He worked at the National Institute of Criminology (from 1970 - National Institute of Criminology and Criminalistics) from August 1962 to his death on 19 January 1996. From 1965, he was a fellow, from 1975 a senior fellow, from 1977, a group leader, from 1989, a head of department and he held the position of director from 1 November 1991. In that role he turned the institute towards modernisation and connected it to the international mainstream with two major memorable international conferences.

He first taught criminalistics, and then criminal procedural law at ELTE’s Faculty of Law and Political Sciences from 1967, where he became honorary university associate professor in 1977 and received a second associate professorship in 1991.

His activities centred on producing high-quality studies in criminalistics and criminal procedural law. From 1966, he studied the issues of inspections in criminal procedures for almost ten years and defended his doctoral dissertation containing the results on this in 1975. His book “Review of Criminal Procedure” based on his dissertation, was published in 1977, and is still the most important source of information for theoretical and practical experts. Following this, he concentrated his professional interest on providing evidence in criminal proceedings. His interests gradually expanded. He was engaged in criminal projections, cyber and economic crime (especially focusing on the correlation between economic cycles and crime) and crime prevention from the middle of the 1990s. He was the first president of the National Crime Prevention Council, set up in 1995. The last stage of his scientific career, unfortunately cut short, was a speech given to the Habilitation Committee of ELTE’s Faculty of Law and Political Sciences on 31 May 1995, when he expressed his opinion on the future of crime and the criminal procedure of the future.

A number of generation of university students learnt advanced evidence theory and criminal procedural law from him directly, from his many monographs and through the mediation of his notes. He took part in the work of codifying procedural law. He actively participated in the AIDP National Group from 1975; following his election as institute director, the Hungarian Society of Criminology delegated him into the Board of Directors of the organisation. Apart from those listed above, he was also a member of several scientific societies. A number of publications written in Hungarian and foreign languages alone and with co-authors also keep his memory in writing. We all remember him as one of the few who was extensively engaged in criminal studies.


Bibliography of the publications of László Pusztai, 1968-1996 

1.  

A magnetofon kriminalisztikai alkalmazásáról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok VI. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 234–258. o.

2. 

A helyszíni szemlék előkészítése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok VII. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 252–274. o.

3. 

A szemle helye a bizonyítás tanában
Jogtudományi Közlöny, 1970/7., 346–353. o.

4. 

A nyomozási verziók
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok IX. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972, 205–240. o.

5. 

A szemle megállapításainak rögzítéséről
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 11. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974, 333–380. o.

6. 

Szemlebizonyítás középkori perjogunkban
Jogtudományi Közlöny, 1975/5., 271–279. o.

7. 

A helyszíni szemle végrehajtásának taktikájáról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 12. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975, 239–298. o.

8. 

Szemle a büntetőeljárásban
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977

9. 

A gazdálkodás menetében elkövetett bűncselekmények bizonyításáról
Magyar Jog, 1977/2., 113–120. o.

10. 

Az okirati bizonyítás szabályozása a büntetőeljárásban
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979, 359–394. o.

11. 

Ankét a „Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok”-ról
Magyar Jog, 1979/1., 81–83. o.

12. 

Günther Kaiser: Kriminologie. Eine Einfährung in die Grundlagen (társszerző: Irk Ferenc)
Jogtudományi Közlöny, 1980/12., 885–890. o.

13. 

A röntgenvizsgálatok felhasználási lehetőségei a kriminalisztikai iratvizsgálatban (társszerző: Kriston László)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 18. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981, 409–420. o.

14. 

A cserbenhagyásos gázolás nyomozásának krimináltechnikai lehetőségei
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 19. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982, 344–394. o.

15. 

Jogi szakértő a büntetőeljárásban? (társszerző: Erdei Árpád)
Jogtudományi Közlöny, 1982/10., 808–816. o.

16. 

A szakértői bizonyítás hatósági előkészítése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 20. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 292–321. o.

17. 

Jogászképzés – igazságszolgáltatás – kriminalisztika
Magyar Jog, 1984/7–8., 663–667. o.

18. 

A szakértői intézményrendszer továbbfejlesztésének néhány kérdéséről (társszerző: Erdei Árpád)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 22. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 331–366. o.

19. 

A krimináltechnika a felderítés és a bizonyítás szolgálatában (társszerzők: Vass Kálmán és Kriston László)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 23. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986, 410–488. o.

20. 

A büntető eljárás reformja Olaszországban
Magyar Jog, 1986/3., 244–249. o.

21. 

A szakvélemény és a bizonyítékok szabad mérlegelése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 24. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 359–390. o.

22. 

Viski László kriminalisztikai munkásságáról
Jogtudományi Közlöny, 1987/8., 421–427. o.

23. 

Komputerbűnözés és büntetőjogi reform az NSZK-ban
Magyar Jog, 1987/11., 959–964. o.

24. 

Számítógép és bűnözés
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 26. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 85–146. o.

25. 

A szervezett bűnözés néhány kérdése: gondolatok egy terminológiai vitához
Belügyi Szemle, 1989/1., 46–59. o.

26. 

Pusztai László (szerk.): Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
OKKrI, Budapest, 1990

27. 

Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
In: Pusztai László (szerk.): Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
OKKrI, Budapest, 1990, 3–113. o

28. 

A bűnözés előrejelzése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 27. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 63–123. o.

29. 

Freie Beweiswürdigung und das Gutachten
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae: a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Közleményei, 1990/1–2., 3–26. o.

30. 

A bűnözés néhány új jelenségéről
Ügyészségi Értesítő, 1990/4., 1–4 o.

31. 

Az új olasz büntető eljárási törvény a hazai kodifikáció nézőpontjából
Magyar Jog, 1991/4., 236–242. o.

32. 

Elterelés a büntető útról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. BM Kiadó, Budapest, 1991, 7–40. o.

33. 

Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29.
IKVA, Budapest, 1992

34. 

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29. IKVA, Budapest, 1992, 3–4. o.

35. 

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29. IKVA, Budapest, 1992, 5–40. o.

36. 

Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1992
Állam- és Jogtudomány, 1992/1–4., 278–279. o.

37. 

Quo vadis büntetőeljárás? (társszerző: Kertész Imre)
Jogtudományi Közlöny, 1992/3–4., 172–181. o.

38. 

Az ügyészség szervezeti reformjához
Magyar Jog, 1992/4., 203–208. o.

39. 

A bűnözés előrejelzése
In: Társadalmi beilleszkedési zavarok. Kézirat. Budapest, 1993, 364. o.

40. 

A büntetőeljárás kézikönyve Jogszabályok, bírói és ügyészi gyakorlat (társszerző: Bárd Károly)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993

41. 

A komputerbűnözés és az információs technológiával kapcsolatos egyéb bűnözési fajták (társszerző: Kertész Imre)
Ügyészségi Értesítő, 1993/1., 10–19. o.

42. Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30.
IKVA, Budapest, 199343. 

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30. IKVA, Budapest, 1993, 3–4. o.

44. 

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon II. (A szocialista jog)
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30. IKVA, Budapest, 1993, 5–44. o.

45. 

A bűnözésről, a büntetőpolitikáról és az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet tevékenységéről (interjú)
Rendészeti Szemle, 1993/5., 48–53. o.

46. 

Computer crimes and other crimes against information technology in Hungary (társszerző: Kertész Imre)
International Review of Penal Law, 64/1–2. (1993) 375–388. o.

47. 

Computer crimes and crimes against information Technology in Hungary (társszerző: Kertész Imre)
In: Heymanns, Sieber U. (szerk.): Information Technology Crime. Köln–Berlin–Bonn–München, 1994, 249–261. o.

48. 

Pusztai László (szerk.): Gazdasági büntetőjog a változó társadalomban. II. Német–magyar kollokvium
OKRI, Budapest, 1994

49. 

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994

50. 

Zöld utat a drogfogyasztásnak?
Ügyészek Lapja, 1994/4., 35–52. o.

51. 

Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994
Acta Juridica Hungarica, 1994/1–2., 121–123. o.

52. Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 31.
IKVA, Budapest, 199453. 

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 31. IKVA, Budapest, 1994, 3–4. o.

54. 

Bevezető gondolatok a kriminálpolitika aktuális kérdéseihez
In: Kriminológiai Közlemények 52. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1995, 118–126. o.

55. 

Korszerű ügyészség az ezredfordulón
Ügyészek Lapja, 1995/4., 4–21. o.

56. Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32.
IKVA, Budapest, 199557. 

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32. IKVA, Budapest, 1995, 3–4. o.

58. 

A bűnmegelőzés dilemmája
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32. IKVA, Budapest, 1995, 5–57. o.

59. 

Friedrich-Christian Schroeder: Strafprozeßrecht
Magyar Jog, 1995/11., 700–702. o.

60. 

Bűnmegelőzés (Fogalom, cél dimenziók)
In: Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta juridica et politica, Tom, XLVIII., Fas. 1–20. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1996, 197–212. o.

61. 

A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései
Ügyészek Lapja, 1996/3., 23–33. o.

62. 

A regionális bűnmegelőzés lehetőségei és a Magyarországon alkalmazható megoldások
In: Kriminológiai Közlemények 53. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1996, 30–48. o.

 

 

 

 
Workshops at National Institute of Criminology
2024

 ______

12 June

Internal professional forum

Relationship between the accused and the victim

Presenter: Anna Kiss

 

The event is held in Hungarian. ______ 

 

Upcoming workshops
♦ Previous workshops

  • *08 07 2024., 09:53:31.